Chestionar Industry 4.0

Chestionar

Vă mulțumim pentru că ați acceptat să răspundeți acestui chestionar ce a fost dezvoltat în cadrul studiului realizat de Ministerul Energiei, Economiei și Mediului de afaceri privind tranziția industrială în România, în cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a Ministerului Economiei în vederea monitorizării, evaluării și coordonării politicilor publice din domeniul competitivității economice” – Cod SIPOCA 605.

Industria 4.0 este termenul care descrie cea de A Patra Revoluție Industrială, caracterizată de schimbările aduse de tehnologiile emergente în toate procesele lanțurilor de valoare din sectoarele industriale, pe baza sistemelor ciber-fizice care unifică lumea reală cu cea virtuală (sursa: Deloitte).

Specificul celei de a patra revoluții industriale constă în interconectarea proceselor (crearea de prototipuri, dezvoltare, producție, logistică, aprovizionare, desfacere etc.) într-un ecosistem digital unitar, având patru caracteristici definitorii:

  1. Interconectarea verticală: procesele integrează obiectele fizice într-un flux digital care permite întreprinderilor să răspundă rapid la modificările cererii, ale stocurilor sau la defecțiunile accidentale ale echipamentelor. Într-o astfel de ”fabrică inteligentă”, diferitele entități sunt conectate pentru a permite (sub)sistemelor să interacționeze și să își ajusteze autonom performanța;
  2. Integrarea orizontală prin o nouă generație de rețele de lanțuri locale și globale de valoare: întreprinderile posedă rețele care oferă transparență integrată prin captarea datelor din toate punctele ciclului de producție, de la depozit, la creare de prototipuri și producție, marketing și vânzări până la serviciile post-vânzare, date care sunt stocate, analizate și interpretate în orice moment, pentru a localiza și găsi mai rapid soluții la problemele apărute pe întreg lanțul de valoare;
  3. Abordare tehnică unitară pe întreg lanțul de valoare: toate activitățile de dezvoltare și de producție ale unui produs sunt integrate și coordonate pe ciclul de viață al produsului și clientului, ceea de conduce la noi sinergii între sistemele de dezvoltare și de producție;
  4. Accelerare prin tehnologiile exponențiale: Industria 4.0 integrează tehnologii de tipul învățării automate, rețelelor neuronale, roboticii sau IoT în ecosisteme autonome și cognitive ca factor catalizator al soluțiilor individualizate, al flexibilității și al reducerii costurilor.

În această concepție, Industria 4.0 devine o oportunitate de revoluționare a portofoliului de produse și servicii ale companiei și care poate conduce la implementarea de modele noi și chiar disruptive de afaceri.

Chestionarul urmărește colectarea unor informații preliminare privind principalii actori socio-economici care pot contribui la introducerea pe scara largă a digitalizării în România, activitatile pe care le desfășoară în mod curent și planurile lor de viitor, precum și provocările cu care se confruntă în acest proces și nevoile lor de instruire.

Participarea dumneavoastră la acest chestionar este voluntară. Informațiile colectate prin intermediul acestui chestionar sunt folosite exclusiv în scop de cercetare.

Cât de importante sunt pentru compania dvs. următoarele obiective în următorii 5 ani?
Lansarea de noi produse/servicii
Creșterea productivității
Creșterea nivelului de calificare a forței de muncă
Este cunoscut în compania dumneavoastră conceptul Industrie 4.0?
Sunteți interesat să aflați mai multe despre conceptul Industrie 4.0 și de avantajele sale pentru compania dumneavoastră ca să dezvoltați un nou model de afacere?
Pe baza experiențelor dvs., în opinia dvs. personală, introducerea tehnologiilor Industriei 4.0 determină pentru companii un avantaj competitiv pe piețele românești și pe cele regionale?
Ați identificat nevoi ale clienților/pieței care să necesite o transformare digitală a activității companiei dumneavoastră?
Există un buget alocat adoptării tehnologiilor Industriei 4.0?
Compania dumneavoastră implementează în prezent un proiect legat de Industrie 4.0?
Ce a motivat compania dumneavoastră să abordeze provocările Industriei 4.0? (răspuns multiplu)
În ce măsură compania dumneavoastră a definit o strategie și un cadru de organizare și conducere a transformărilor către Industria 4.0?
Cum sunt desfășurate în compania dumneavoastră în mod obișnuit activitățile de producție? (ex. planificarea producției, producția propriu-zisă, controlul calității etc.)
Cum sunt desfășurate în compania dumneavoastră în mod obișnuit activitățile de pe lanțul de aprovizionare? (ex. achizițiile, logistică, managementul stocurilor etc.)
Care este nivelul de automatizare a producției în compania dumneavoastră?
Care este nivelul de utilizare a datelor și cunoștințelor în compania dumneavoastră?
Care este nivelul capacităților digitale, al aptitudinilor și competențelor personalului companiei dumneavoastră care poate susține transformarea afacerilor către Industria 4.0?
Compania dumneavoastră întâmpină dificultăți/provocări legate de implementarea transformării către Industrie 4.0?
Care sunt aceste dificultăți/provocări?
Fonduri insuficiente pentru investiții în digitalizare
Timp insuficient pentru investiții în digitalizare
Angajament insuficient al conducerii pentru a investi în digitalizare
Nu avem cunoștințe despre ultimele soluții și modul cum le putem utiliza
Nu avem cunoștințele / aptitudinile / personalul calificat pentru a utiliza soluțiile digitale
Digitalizarea pune probleme legate de securitatea cibernetică și de protecția datelor personale
Nu există o strategie / un model digital de afaceri
Este foarte dificil să integrăm soluții digitale în infrastructura actuală a companiei
Se estimează că impactul digitalizării asupra companiei este scăzut
Aveți cunoștință despre existența unor facilități / proiecte / rețele colaborative care pot oferi sprijin companiei dumneavoastră în ceea ce privește provocările legate de transformările implicate de Industria 4.0?
Compania dumneavoastră a apelat la vreun serviciu de sprijin în ceea ce privește provocările legate de transformările implicate de Industria 4.0?
Ce servicii ați folosit și care a fost experiența dumneavoastră despre aceste servicii?
Relaționare (networking)
Vizite la companii/schimb de bune practici
Studii de fezabilitate
Seminarii / Reuniuni de lucru
Cursuri de formare profesională
Validarea conceptului (proof-of-concept)
De ce nu ați folosit astfel de servicii? (răspuns multiplu)
Compania dumneavoastră are nevoie de un anumit sprijin sau serviciu legat de Industrie 4.0 care nu este disponibil în prezent?
Compania dvs. intenționează să efectueze investiții pentru achiziționarea de tehnologii Industria 4.0 pentru perioada următorilor ani?
Care dintre următoarele tehnologii ați dori să le achiziționați? (răspuns multiplu)
În ce măsură compania dvs. intenționează să coopereze cu alte organizații de tipul celor enumerate mai jos în vederea adoptării tehnologiilor Industrie 4.0?
Universități
Instituții de cercetare
Clustere
Hub-uri de inovare digitală
Furnizori de tehnologie
Urmez modelul concurenței
Compania dvs. este disponibilă să colaboreze cu alte companii pentru achiziționarea și utilizarea în comun a tehnologiilor Industriei 4.0?
Compania dvs. ar fi interesată să participe la programe de formare profesională gratuite pentru proprii angajați în domeniul Industriei 4.0?
La care dintre aceste tematici ați fi interesat să participați? (răspuns multiplu)
Call Now Button