Proiectul ”Sprijin pentru implementarea specializării inteligente în România” (2016-2020) este implementat de DG Centrul Comun de Cercetare (Joint Research Centre) al Comisiei Europene, în colaborare cu DG REGIO.
Proiectul funcționează în strânsă sinergie cu un proiect paralel al JRC numit ”Sprijin pentru implementarea specializarii inteligente in regiuni mai putin dezvoltate”, derulat, de asemenea, în colaborare cu DG REGIO, care ofera asistenta unor regiuni cu creștere lentă și cu venituri mici din nouă state membre ale UE, din sudul, centrul si estul Europei. In cadrul acestui proiect, JRC a înființat in 2019 un grup de lucru privind „Înțelegerea și gestionarea tranzițiilor industriale”, care examineaza subiectul și elaboreaza studii ale procesului de tranzitie industriala in teritorii participante la proiect.

Chestionar JRC

Chestionar

„Înțelegerea și gestionarea tranzițiilor industriale”

 

Întrebări generale

Ar putea fi aceste necesități acoperite
După experiența izolării impuse de măsurile de prevenție împotriva COVID 19 (lucru la distanță, relația cu autoritățile, etc.) cât de importantă considerați că este digitalizarea pentru activitatea curentă a institutiei dumneavoastră, pe o scara de la 1 la 5 ( 1 – total neimportanta, 5- extrem de importantă)

Companii

1. Poziția companiei în lanțuri valorice naționale și globale. Specificitatea piețelor
2. Performanța de cercetare-dezvoltare și inovare a companiei
Cum ați caracteriza performanța inovativă a companiei dumneavoastră, în materie de inovare tehnologică (de produs, de proces) și non-tehnologică (de marketing, organizatională), pe o scara de la 1 la 5 (1 – foarte scazută, 5 – foarte înaltă)
3. Promotori ai digitalizării și obstacole în calea implementării ei la nivelul companiei
4. Efecte pozitive și negative ale digitalizării, inclusiv asupra ocupării forței de muncă

Instituție guvernamentală

1. Elaborare și implementare de politici, prioritizare
2. Cadru specific de coordonare orizontală între structuri guvernamentale

Institut de cercetare

Cluster

Ați putea să evaluați aceasta nevoie?

Organizație non-guvernamentală

Universitate

1. Misiunea educativă a universității
2. Misiunea de cercetare a universității
3. Misiunea antrepreneurială a universității
Call Now Button