Chestionar JRC

Chestionar „Studiu asupra Tranziției Industriale în România”

Stimată doamnă/stimate domn,

Vă mulțumim pentru că ați acceptat să răspundeți acestui chestionar ce a fost dezvoltat în cadrul studiului JRC privind tranziția industrială în România pe tema „Digitalizarea (în special soluții integrate) pentru domeniile agroalimentar (agricultură inteligentă și trasabilitate alimentară), dezvoltare urbană (eficiență energetică inteligentă) și sănătate (servicii de înaltă calitate)”. Aceasta temă a fost propusă de autoritatile din România, pe baza priorităților incluse în strategiile naționale existente și a unor priorități comune din strategiile regionale de specializare inteligentă.

Precizăm că în contextul acestui chestionar, digitalizarea este înțeleasă în sens larg drept tranziția de la technologii analogice la tehnologii digitale ce au un amplu efect transformator în societate și economie prin schimbarea modelelor și oportunităților de afaceri, a structurii pieții muncii și abilităților lucrătorilor, precum și a modurilor de a crea valoare adăugată. Tehnologiile digitale includ: Internet of Things; Robotică, automatizare și control; Producție aditivă/Tipărire 3D; Simulare; Platforme în Cloud/Computing cognitiv; Securitate/ Cyber-Securitate; Învățare asistată de mașini/ Inteligență Artificială; Mobilitate; Wearables; Big data management; Data Analytics (descriptiv, predictiv, prescriptiv, vizualizare); Rețele și telecommunicații; Integrare de sistem; Realitate virtuală și augmentată; Noi materiale.

Chestionarul urmărește colectarea unor informații preliminare privind principalii actori socio-economici care pot contribui la introducerea pe scara largă a digitalizării în România, mai ales în cele trei domenii tematice ale studiului, activitatile pe care le desfășoară în mod curent și planurile lor de viitor, precum și provocările cu care se confruntă în acest proces și nevoile lor de instruire.

Participarea dumneavoastră la acest chestionar este voluntară. Vă puteți retrage în orice moment fără să fiți întrebat de ce v-ati retras și fără să existe o penalizare pentru retragere. Nu veți fi identificat după nume în niciun raport folosind informațiile obținute din acest chestionar, iar confidențialitatea dumneavoastra ca participant la acest studiu va rămâne sigură. Informațiile colectate prin intermediul acestui chestionar sunt folosite exclusiv în scop de cercetare. Ele vor fi analizate de echipa noastră și vor servi ca bază de discuție pentru o serie de consultări online ce vor fi organizate în luna iunie 2020, la o data ce va fi comunicată ulterior.

Timpul necesar completării acestui chestionar este de aproximativ 60 minute.

Vă rugăm să completați chestionarul și să-l trimiteți (apăsând butonul „Trimite” de la sfârșitul chestionarului) până la data de 22 iunie 2020.

Dacă aveti întrebări în legătură cu acest chestionar sau cu studiul JRC, vă rugăm să vă adresați doamnei Gabriela Pîrvu (gabriela.pirvu@clustero.eu) sau domnului Mircea Petrea (mircea@elfnet.ro) în calitate de experți externi JRC.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Echipa JRC

Acordul participantului *
 

Întrebări generale privind instituția dumneavoastră

Care sunt punctele tari și punctele slabe ale instituției dumneavoastră relativ la digitalizare, în special în domeniile tematice al studiului? Cum se poziționează acestea față de punctele tari și slabe ale țării în acest domeniu?
Ce oportunități și ce amenințări ar putea aduce digitalizarea pentru instituția dumneavoastră?
După experiența izolării impuse de măsurile de prevenție împotriva COVID 19 (lucru la distanță, relația cu autoritățile, etc.) digitalizarea este importantă pentru activitatea instituției dumneavoastră

Companie

1. Competențe în domeniul tehnologiilor digitale
În care dintre domeniile de mai jos, în mod uzual asociate cu tehnologiile digitale, are competențe compania dumneavoastră?
 

2. Competențe/abilități sectoriale specifice
Competențele/abilitățile companiei noastre se aplică la sau se bazează pe experiența din următoarele sectoare (selectați una sau mai multe opțiuni, după caz)
 

3. Poziția companiei în lanțuri valorice naționale și globale. Specificitatea piețelor.

Ce poziție are compania dvs. în lanțuri valorice din România și la nivel global? (selectați una sau mai multe opțiuni, dupa caz)
Activități Primare (creează valoare și avantaj competitiv)
Activități suport (contribuie la eficientizarea activităților primare)
Clienții și furnizorii dumneavoastră sunt predominant interni sau predominant internaționali?
4. Performanța de cercetare-dezvoltare și inovare a intreprinderii
Intreprinderea dvs. efectueaza activități de cercetare-dezvoltare (C&D) interne?
Intreprinderea dvs. a efectuat activități de cercetare-dezvoltare interne în ultimii trei ani (2018-2020), în mod:
Intreprinderea dvs. efectuează activități de cercetare-dezvoltare externe subcontractate altor întreprinderi sau cu organizații de cercetare publice sau private?
În ultimii trei ani (2018-2020), intreprinderea dvs. a introdus:
În ultimii trei ani (2018-2020) intreprinderea dvs. a introdus produse sau servicii noi sau îmbunătățite care au fost:
Cine a dezvoltat aceste inovații de produs sau de serviciu (selectați una sau mai multe opțiuni)
(*) Organizatii includ universitati, institute de cercetare, oranizatii non-profit, etc.
În ultimii trei ani (2018-2020) intreprinderea dvs. a introdus procese noi sau îmbunătățite, care diferă semnificativ de procesele dvs. anterioare?
Cine a dezvoltat aceste inovații de proces (selectați una sau mai multe opțiuni)
(*) Organizatii includ universitati, institute de cercetare, oranizatii non-profit, etc.
Cât de mult vă așteptați să se modifice cheltuielile pentru inovare ale întreprinderii dvs. în anul 2021?
(*) Dacă nu există cheltuieli pentru inovare în 2020, vă rugăm să indicați numai dacă acestea vor crește în 2021; (**) Cheltuielile totale pentru inovare includ cheltuielile pentru C&D și pentru toate celelalte activități de inovare.

5. Promotori ai digitalizării și obstacole în calea implementării ei la nivelul intreprinderii
Ce promotori ai digitalizării există în cadrul intreprinderii dumneavoastră? (selectați una sau mai multe opțiuni, după caz)
Ce obstacole în calea digitalizării întâmpinați în intreprinderea dumneavoastră? (selectati una sau mai multe opțiuni, după caz)
 

6. Efecte pozitive și negative ale digitalizării, inclusiv asupra ocupării forței de munca
În opinia dumneavoastră, ce efecte pozitive ar putea avea digitalizarea asupra locurilor de muncă din intreprinderea dumneavoastră? (selectați una sau mai multe opțiuni, după caz)
În opinia dumneavoastră, ce efecte negative ar putea avea digitalizarea asupra locurilor de muncă din intreprinderea dumneavoastră? (selectați una sau mai multe opțiuni, după caz)
7. Necesități de pregătire profesională

Instituție guvernamentală

1. Elaborare și implementare de politici, prioritizare
2. Cadru specific de coordonare orizontală între structuri guvernamentale
3. Necesități de instruire profesională

Institut de cercetare

1. Activități de cercetare și antreprenoriale ale institutului
În care dintre domeniile de mai jos, în mod uzual asociate cu tehnologiile digitale, are competențe institutul dumneavoastră?
Ce activități de cercetare sunt efectuate în prezent în institutul dumneavoastră în legătura cu tehnologiile digitale selectate mai sus? (selectati una sau mai multe opțiuni, după caz)
Ce activități de transfer tehnologic și comercializare a rezultatelor cercetării legate de tehnologiile digitale există în institutul dumneavoastră? (selectati una sau mai multe opțiuni, după caz)
Cum ar putea fi stimulate activitățile de transfer de tehnologie ale institutului? (selectati una sau mai multe opțiuni, după caz)
 

2. Necesități de pregătire profesională

Cluster

În care dintre tehnologiile digitale de mai jos există activități desfășurate în clusterul dumneavoastră? (selectați una sau mai multe opțiuni, dupa caz)

Organizație non-guvernamentală

În care dintre tehnologiile digitale de mai jos există activități desfășurate în instituția dumneavoastră? (selectați una sau mai multe opțiuni, dupa caz)

Universitate

1. Misiunea educativă a universității
În care dintre tehnologiile digitale de mai jos există activități de educație oferite de universitatea dumneavoastră?
Ce activități educaționale sunt oferite în prezent de universitatea dumneavoastră legate de tehnologiile digitale selectate mai sus? (selectați una sau mai multe opțiuni, după caz)
La ce nivel academic sunt furnizate activitățile educaționale legate de tehnologiile digitale selectate mai sus?
2. Misiunea de cercetare a universității
În care dintre tehnologiile digitale de mai jos există activități de cercetare oferite de universitatea dumneavoastră?
Ce tip de activități de cercetare sunt efectuate în prezent în instituția dumneavoastră în legatură cu tehnologiile digitale selectate mai sus? (selectati una sau mai multe opțiuni, după caz)
3. Misiunea antrepreneurială a universității
Ce activități de transfer tehnologic și comercializare a rezultatelor cercetării legate de tehnologiile digitale există în universitatea dumneavoastră? (selectati una sau mai multe opțiuni, după caz)
Cum ar putea fi stimulate activitățile antreprenoriale ale universității? (selectati una sau mai multe opțiuni, după caz)
4. Necesități de pregătire profesională
Call Now Button