Blog


 Sector (de ex. agricultură și alimentație, sănătate, etc.)  Aspecte generale privind organizația: • număr de angajați• rol/misiune• timp de când a fost înființată• scurtă descriere a activităților curente legate de digitalizare • scurtă descriere a planurilor de dezvoltare viitoare legate de digitalizare• participare în rețele naționale și internaționale cu relevanță pentru digitalizare (de exemplu, parteneriate inter-regionale sau internaționale, platforme tematice de specializare inteligentă, Digital Innovation Hubs, etc.) Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări  În opinia dumneavoastă, ce tendințe pe plan economic, social, tehnologic și politic în România și la nivel internațional fac......

Continue ReadingCall Now Button